Przebudowano drogę Piasek-Czepurka

Z nowej jezdni i ciągu pieszo-rowerowego mogą korzystać wszyscy podróżujący drogą powiatową 1093S na odcinku Piasek-Czepurka w gminie Janów.


- Dziękuję wójtowi za współpracę, bo to zawsze łatwiej, kiedy budujemy coś razem. To są drogi, które służą wszystkim tu zgromadzonym oraz mieszkańcom okolicznych wiosek – mówi starosta Krzysztof Smela. – W powiece częstochowskim jest ponad 570 dróg powiatowych i cieszę się, że kolejna cegiełka modernizacji dróg powiatowych została zrobiona w gminie Janów - dodaje starosta. 

Roboty drogowe rozpoczęły się w 18 czerwca 2021 r. W czasie trzyletniej inwestycji przebudowano 2178 m drogi.

- Jezdnia na długości 1447 m zyskała szerokość 6 m. Po stronie wschodniej wybudowano ciąg pieszo-rowerowy z asfaltobetonu, chodnik po stronie zachodniej o długości 812 m, a także postawiono bariery ochronne na odcinku 409 m – informuje Mariusz Dobrakowski, Zastępca Dyrektora PZD w Częstochowie.

Koszt realizacji zadania 4 155 516,51 zł, w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 078 258,25 zł, dotacja z Gminy Janów 700 000,00 zł, budżet Powiatu Częstochowskiego 1 377 258,26 zł.