Przebudowa drogi powiatowej w m. Łysiec


Już w najbliższych tygodniach rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S w m. Łysiec, Gmina Starcza.  Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1630 m. Z samego rana Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat wraz Dyrektorem PZD w Częstochowie Romanem Pakułą przekazali plac budowy.

Zakres przebudowy obejmie rozebranie istniejącej jezdni wraz z podbudową, przebudowę systemu odwodnienia, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej.W ramach prac zostaną wybudowane chodniki i zjazdy do posesji.

Przewidywany termin zakończenia  to 25.10.2022 r.

 

Jak mówi Andrzej Kubat : Wkrótce rozpocznie się inwestycja, dzięki której znacznie podniesiemy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miejscowości Łysiec. Pamiętajmy, że komunikacja jest jednym z czynników mających znaczący wpływ na zdolności rozwojowe danego obszaru.Obecnie Powiat Częstochowski realizuje bądź jest na etapie oddawania wielu inwestycji drogowych. Każdego roku na podstawie oceny własnej i oczekiwań Mieszkanek i Mieszkańców podejmowane są kolejne modernizacje i remonty dróg powiatowych.