Przebudowa drogi Biskupice - Zaborze

Powiat Częstochowski zawarł porozumienie z Powiatem Myszkowskim i Gminą Olsztyn na przebudowę drogi 1013 S na odcinku Biskupice – Zaborze. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2021 r.

17 sierpnia stosowne porozumienie podpisali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Zastępca Wójta Gminy Olsztyn Małgorzata Haładyj.