Wyniki Konkursu

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

 ds. Konkursu pn. Świąteczna Kartka od Starosty Częstochowskiego

Częstochowa, 23 listopada 2022 r.Komisja Konkursowa w składzie : Monika Kaszuwara- grafik, ilustrator, Inspektor Michał Dzwonnik z Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie w dniu 23 listopada 2022 r. przystąpiła do oficjalnego otwarcia prac nadesłanych na Konkurs pn. Świąteczna Kartka od Starosty Częstochowskiego.  Jednocześnie komisja stwierdziła, że regulamin przedmiotowego konkursu został udostępniony w sposób właściwy, zapewniający możliwość zapoznania się z nim wszystkim zainteresowanym.

Prace komisji odbywały się w dwóch etapach:

1) Kwalifikacja prac pod względem zgodności z regulaminem konkursu,

2) Ocena prac, wytypowanie zwycięzców oraz wyróżnień.


Ad.1) 

W wyniku decyzji członków Komisji wszystkie prace uznane zostały za zgodne z postanowieniami regulaminu Konkursu Kartka Świąteczna od Starosty Częstochowskiego. Tym samym zakwalifikowane do drugie etapu.

Ad. 2)

 Komisja prace oceniała w następujących kategoriach wiekowych

a) Klasy I-III Szkół Podstawowych

b) Klasy IV-VI Szkół Podstawowych

c) Klasy VII-VIII Szkół Podstawowych

W wyniku prac Komisji wyłonione do nagrodzenia zostały następujące prace:


Ad. a)

Miejsce I Zuzanna Jaksender- SP Brzyszów

Miejsce II Martyna Weber- SP Starcza

Miejsce III Zuzanna Urzeniczok- SP Starcza

Wyróżnienie Szymon Klim- SP Biskupice


Ad. b)

Miejsce I Michał Konstanciak- SP Poczesna

Miejsce II Wiktoria Wawrzyniak- SP Mokrzesz

Miejsce III Iga Woźniak- SP Zawada

Wyróżnienie Milena Bąk- SP Kłomnice


Ad. c)

Miejsce I Lena Woźniak- SP Zawada

Miejsce II Kamila Popiół – SP Lelów

Miejsce III Natalia Kozioł- SP Koniecpol

Wyróżnienie Amelia Kozioł- SP Koniecpol 

Podpisy Komisji Konkursowej:Grafik ilustrator  Inspektor 

Monika Kaszuwara        Michał Dzwonnik