Protokół z konsultacji społecznych dotyczących

Protokół z konsultacji społecznych znajduje się w załączniku