Promowanie rodzicielstwa zastępczego

8 września pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie podczas XX Dożynek Powiatowych w Koniecpolu promowali ideę rodzicielstwa zastępczego. 

Był to element prowadzonej na bieżąco  kampanii informacyjnej mającej na celu  propagowanie wśród mieszkańców Powiatu Częstochowskiego informacji o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym możliwości wychowania w rodzinach. Założeniem kampanii jest  pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, przybliżenie tematu rodzicielstwa zastępczego w tym nt. funkcjonowania rodziny zastępczej w szczególności jej praw i obowiązków. 

Podczas uroczystości informowano również o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Akcja promowania rodzicielstwa zastępczego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników Dożynek. Trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie rozdało około 500 sztuk ulotek oraz przeprowadziło ok. 15 rozmów przybliżających osobom zainteresowanym tematy dot. obowiązującej procedury podczas starań o rodzinę zastępczą oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.