Prezydent RP Andrzej Duda przyznał medal Wójtowi Krzysztofowi Ujmie.

Prezydent RP Andrzej Duda, przyznał medal Wójtowi Krzysztofowi Ujmie.

Postanowieniem z dnia 2 maja 2019 roku  Krzysztof Ujma odznaczony został MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Uroczystość odbyła 12 czerwca się w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Medal otrzymało 25 osób, mieszkańców z regionu śląskiego. Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.

Uroczystej dekoracji - w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy - dokonała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek. W wydarzeniu wzięli również udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wicewojewoda - Robert Magdziarz. 

Minister Anna Surówka-Pasek powiedziała o uhonorowanych: - Państwa historia jest bardzo wzruszająca. Wszyscy Państwo, każdy w swojej dziedzinie, przyczyniliście się do budowania Państwa Polskiego, umacniania jego tożsamość.  Trzeba o tę Polskę dbać i wciąż niezmiennie ją budować swoją wiedzą i swoim doświadczeniem.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.