Prezes Mieczysława Michalik wyróżniona

Mieczysława Michalik – Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych wyróżniona
w  konkursie „Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019”

W dniu 2 października 2019 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku – zdrowi bezpieczni i aktywni”.  Podczas konferencji uhonorowani zostali laureaci konkursu „Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019”. Wyróżnieniem uhonorowana m.in. została Pani Mieczysława Michalik – Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych. Kandydatura Pani Mieczysławy Michalik zgłoszona została przez Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Pani Michalik prowadzi Koło Ziemskie Polskiego Związku Niewidomych  zrzeszające 290 członków zamieszkałych w powiecie częstochowskim. Dla członków koła organizuje m.in. szkolenia z zakresu obsługi komputera, orientacji przestrzennej, wiedzy diabetologicznej czy doradztwa dot. doboru sprzętu optycznego. Członkowie koła biorą także udział w systematycznych spotkaniach integracyjnych i kulturalnych na które zapraszani sią ciekawi goście (np. pisarka Hanna Paszko). Członkowie koła i ich rodziny integrują się podczas corocznych wyjazdów na wycieczki organizowane przez Koło. W siedzibie koła odbywają się także cykliczne porady lekarza dot. zagadnień związanych np. z cukrzycą. Członkowie koła integrują się ze społecznością lokalną m.in. nawiązując współpracę ze szkołami których uczniowie i ich rodzice angażują się w we współpracę np. przy organizacji wydarzeń rocznicowych i świątecznych. Powyższe działania w znaczącym stopniu wpływają na poprawę jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienie Wojewody Śląskiego wręczone zostało przez Pana Jana Chrząszcza I Wicewojewodę Śląskiego, Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i polityki Społecznej oraz Panią Marię Nowak  - posłankę na Sejm VII kadencji.