Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Projektuję okładkę książki”


31 stycznia 2023 roku w auli Forum RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Projektuję okładkę książki”. Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Przedmiotem zmagań konkursowych było wykonanie projektu okładki ulubionej lektury szkolnej, która w ciekawy i nowatorski sposób nawiązuje do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego). Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-VI szkół podstawowych powiatu częstochowskiego w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VI. Przedsięwzięcie miało na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie kompetencji czytelniczych, utrwalanie znajomości lektur szkolnych, popularyzowanie prezentacji twórczości literackiej w formie graficznej, rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi uczniów, a także zachęcanie do aktywności twórczej. Organizatorami konkursu byli: dr Agata Arkabus i Anna Płusa – nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie oraz Renata Terlicka – inspektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego.

W podsumowaniu konkursu uczestniczyła Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM w Częstochowie i Leonard Smolarski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego.

Uroczystość uświetnił występ uczennic Jasnogórskiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Częstochowie pod kierunkiem wicedyrektora ds. muzycznych Macieja Piątka-Czarneckiego.

W konkursie wzięło udział 29 uczniów w kategorii klas I-III oraz 40 uczniów w kategorii klas IV-VI.

Komisja konkursowa w składzie:

  • dr hab. Jakub Jakubowski – prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – przewodniczący,
  • Bogusława Grzywińska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie i Agata Dzielawska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie – członkowie,

wyłoniła następujących laureatów konkursu:

KATEGORIA: KLASY 1-3

WYRÓŻNIENIE – DOMINIK KACZYŃSKI – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej

WYRÓŻNIENIE – Natalia Gołuchowska – Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej

WYRÓŻNIENIE – IGA KAPKOWSKA – Szkoła Podstawowa w Olsztynie

WYRÓŻNIENIE – FILIP JASTRZĄBEK Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej

WYRÓŻNIENIE – JULIA KOWALIK – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach

III MIEJSCE – NATALIA NAPORA – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich

III MIEJSCE – BARTOSZ RAKOWSKI – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

II MIEJSCE – ANNA WIĘCŁAWIK – Szkoła Podstawowa im. M. Kacprzaka w Starym Cykarzewie

II MIEJSCE – PATRYK DOBRAKOWSKI – Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie

I MIEJSCE – MARIA PABIŚ Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie

I MIEJSCE – BARBARA SARNOWSKA Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej

KATEGORIA: KLASY 4-6

WYRÓŻNIENIE – KORNELIA BAUER – Szkoła Podstawowa w Turowie

WYRÓŻNIENIE – OLIWIA PIOTROWSKA – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

WYRÓŻNIENIE – KUBA WAWRZYNIAK – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich

WYRÓŻNIENIE – ALICJA CISOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie

WYRÓŻNIENIE – LENA FOLTYN – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance

III MIEJSCE – IGOR ŻAK – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

III MIEJSCE – OLIWIA MUSIAŁ – Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej

II MIEJSCE – MATEUSZ SERWATKA – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostkowie

II MIEJSCE – KAROLINA SUKIENNIK – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

I MIEJSCE – OLIVIER WERNER – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

I MIEJSCE – ZUZANNA WILCZYŃSKA – Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lusławicach

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród był Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski.

Uroczystemu podsumowaniu  towarzyszyła wystawa prac uczniów biorących udział w konkursie, zaprezentowana w holu placówki.

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w jego kolejnych edycjach.