Powiat i gminy rozwijają transport zbiorowy

Powiat częstochowski podpisał listy intencyjne z włodarzami gmin w zakresie rozwoju transportu zbiorowego na terenie określonej wspólnoty samorządowej oraz partycypacji w kosztach funkcjonowania komunikacji publicznej. Powiat Częstochowski jako organizator realizować będzie komunikację publiczną na terenie powiatu, w tym również na terenie wybranych gmin.

W imieniu powiatu listy intencyjne podpisali: starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński oraz  Adam Morzyk, który w zarządzie powiatu odpowiada za transport zbiorowy.

Nowe linie:

Częstochowa – Przyrów – Stanisławów

Częstochowa – Dąbrowa Zielona

Częstochowa – Przyrów

Częstochowa – Olsztyn – Pabianice – Złoty Potok

Dąbrowa Zielona  - Koniecpol – Lelów

Częstochowa – Kamienica Polska

Częstochowa  - Kamienica Polska – Osiny

Częstochowa – Kłomnice  - Zawada

Częstochowa – Zdrowa – Kłomnice – Konary

Częstochowa – Bogusławice

Częstochowa – Lgota Mała

Częstochowa – Lelów – Nakło

Częstochowa – Mykanów – Kruszyna

Częstochowa – Mykanów – Borowno

 

Dokładny przebieg z przystankami opublikujemy 29 grudnia.