Zmiany w obsłudze bezpośredniej


Interesanci obsługiwani będą w godzinach od 8.00 do 14.00

Książka telefoniczna https://czestochowa.powiat.pl/ksiazka-telefoniczna


Osoby wchodzące na teren urzędu powinny mieć zakryte usta i nos, a także założone rękawiczki ochronne. Wejście do budynku powinno być poprzedzone dezynfekcją rąk z wykorzystaniem płynów dezynfekujących zapewnionych przez Starostwo. Dozowniki znajdują się w widocznych i oznaczonych miejscach. Przypominamy także, że nadal przy wejściu głównym znajduje się skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty. Możliwe jest również pobieranie druków urzędowych.

Jednocześnie zachęcamy do poprzedzenia planowanej wizyty w naszym urzędzie kontaktem telefonicznym lub e-mail z poszczególnymi wydziałami. Ograniczy to nie tylko kontakt z osobami trzecimi, ale także znaczenie przyśpieszy i usprawni uzyskanie poszukiwanej informacji. Nasi pracownicy są dostępni do Państwa dyspozycji pod poniższymi numerami telefonów:

https://czestochowa.powiat.pl/ksiazka-telefoniczna

Możliwe jest dokonywanie opłat jedynie w formie bezgotówkowej(karty oraz wpłaty na rachunek bankowy). Nie obsługujemy transakcji gotówkowych.


Interesanci obsługiwani będę w godzinach od 8.00 do 14.00


Prosimy o przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad sanitarnych dla bezpieczeństwa własnego oraz pracowników urzędu.  


Wydział Komunikacji  

i n f o r m u j e, że zgodnie z zapisem § 12 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku (DZ.U. z 2020 poz. 878)  wykonywanie zadań administracji publicznej może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań  niezbędnych do zapewnienia  pomocy obywatelom. Wydział Komunikacji  nadal wykonuje  wszystkie zadania merytoryczne w tym sprawy:

Ø  transportu drogowego,

Ø  wydania prawa jazdy dla kierowców zawodowych (świadectwa kwalifikacji zawodowej;) wydania prawa jazdy,

Ø  wydania zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane (Policja, Straż, Pogotowia, Służby),

Ø  rejestracji pojazdów nowych z salonu (dealer, firmy leasingowe,  przedsiębiorcy),

Ø  wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych,

Ø  czasowego wyrejestrowania pojazdu ciężarowych,

Ø  sprawy z zakresu inżynierii ruchu, zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego,

Ø  Zbycia, nabycia, wyrejestrowania GAZ, HAK, VAT

Z uwagi na ciągłe zagrożenie koronawirusem nadal preferowane jest przekazywanie spraw i  wniosków do załatwienia droga elektroniczną, pocztową lub do skrzyni wystawionej przed Starostwem Powiatowym w Częstochowie- termin załatwienia  sprawy  zostanie ustalony telefonicznie.

W ramach ułatwiań dla interesantów i sukcesywnego usprawniania funkcjonowania urzędu  od 25 maja br. możliwe  jest  również składanie bezpośrednio wniosków  do Wydziału Komunikacji - termin załatwienie sprawy zostanie ustalony  przez urzędnika.

 Interesanci, którzy stawią się osobiście muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz muszą zdezynfekować dłonie. Będą również poddani badaniu temperatury ciała.

Obsługa bezpośrednia interesantów odbywać się będzie w ograniczonej ilości w zależności od możliwości technicznych, kadrowych oraz przy zachowaniu rygorów sanitarnych.

Interesanci załatwiani będą bezpośrednio  od godz. 8.00 do  godz. 14.00

WAŻNE:

Ø  POZWOLENIA CZASOWE  zachowują  w a ż n o ś ć    na czas epidemii !!!

Ø  Zgłoszenia  ZBYCIA/NABYCIA  oraz rejestracja pojazdu (krajowego) termin przedłużony o 180 dni

Ø  KIEROWCY ZAWODOWI WAŻNOŚĆ  BADAŃ  LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH  PRZEDŁUŻONA

GEODEZJA 

Sekretariat (wyrysy) tel. (34)322-91-71, (34)322-91-70

Ewidencja gruntów (wypisy, zaświadczenia)

 tel. (34)322-91-87

Mapy do celów opiniodawczych tel.(34)322-91-72

Ośrodek (geodeci) tel. (34)322-91-86

Obsługa 8 -14 (maksymalnie 2 osoby w tym samym czasie)