Przyjmowanie wniosków,
zaświadczeń lekarskich
i innych dokumentów
w godzinach od 8:00 do 15:00


odwiedzin:52452osób(y)
dzisiaj: 26osób(y)
on-line: 2osób(y)
istnieje:3809dni
ładowanie: 0.005  sek
Zapraszamy

STATUT

Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie§ 1

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie jest placówką publiczną udzielającą pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
 • Siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajduje się w Częstochowie w budynku przy ul. Tkackiej 5.
 • Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie jest Powiat Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

§ 2

Celem poradni jest:

 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży słabowidzącej i niedowidzącej oraz słabosłyszącej i niedosłyszącej, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi z całego powiatu częstochowskiego (16 gmin).
 • Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży na terenie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która obejmuje swym zasięgiem 11 n/w gmin powiatu częstochowskiego:

 • Blachownia
 • Kamienica Polska
 • Kłomnice
 • Konopiska
 • Kruszyna
 • Mstów
 • Mykanów
 • Olsztyn
 • Poczesna
 • Rędziny
 • Starcza

§ 3

Do zdań poradni należy w szczególności:
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
czytaj więcej ⇒
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa