Przyjmowanie wniosków,
zaświadczeń lekarskich
i innych dokumentów
w godzinach od 8:00 do 15:00


odwiedzin:52454osób(y)
dzisiaj: 28osób(y)
on-line: 1osób(y)
istnieje:3809dni
ładowanie: 0.004  sek
Zapraszamy

Informacje dla rodzicówArtykuł dla Rodziców - Samookaleczenia POBIERZWarsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” W roku szkolnym 2019/2020 odbywają się kolejne cykle warsztatów (10 spotkań w godzinach 15.00-17.00) we środy. Na warsztatach cyklicznych "Szkoły dla Rodziców w pigułce" Rodzice dowiedzą się, że to dzieci biorą nas na wychowanie i praktycznie nauczą się, jak:

  • stawiać dziecku granice w zachowaniu,
  • określać potrzeby dziecka,
  • zachęcać dziecko do współpracy,
  • uczyć je samodzielności,
  • pomóc, by radziło sobie z uczuciami,
  • rozwiązywać problemy i konflikty,
  • nagradzać i karać w konsekwencjach.
  • \

Prowadzi -Agnieszka Matyjaszek - psycholog.

ZAPRASZAMY
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa