Przyjmowanie wniosków,
zaświadczeń lekarskich
i innych dokumentów
w godzinach od 8:00 do 15:00


odwiedzin:52454osób(y)
dzisiaj: 28osób(y)
on-line: 1osób(y)
istnieje:3809dni
ładowanie: 0.006  sek
Zapraszamy

Strona główna

INFORMACJAStrona główna

INFORMACJA


Strona główna

INFORMACJA

Prowadzimy program pilotażowy nowymi Bateriami


Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) i Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA).
Zapraszamy na badania dzieci i młodzież z klas 4-8 szkoły podstawowej.
Badamy zasoby i deficyty dzieci.
Zasoby:
 • w funkcjonowaniu indywidualnym,
 • w pełnieniu ról społecznych,
 • w relacjach edukacyjnych,
 • motywacja w sferze uczenia się, sportowej, prospołecznej, relacji rówieśniczych.
Deficyty:
 • w funkcjonowaniu indywidualnym,
 • w realizowaniu ról społecznych,
 • w funkcjonowaniu (indywidualnym i społecznym) związanym z wykorzystywaniem nowych mediów (TIK):
 • cyberprzemoc (sprawca, ofiara);
 • przyczyny motywacji w sferze uczenia się, sportu, prospołecznej, relacji rówieśniczych.Strona główna

INFORMACJA

23 luty Międzynarodowy dzień walki z depresją


INFORMACJA

Przypominamy, że w okresie ferii zimowych 2021 nasza Poradnia pracuje bez ograniczeń, udzielając bezpłatnego wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom w formie:

 • - porad i konsultacji dotyczących trudności wychowawczych i emocjonalnych,
 • - terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
 • - działalność interwencyjnych w ramach interwencji kryzysowej,
 • - diagnostyki specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej)

Zapraszamy do kontaktu zarówno w formie stacjonarnej, jak również zdalnej (teleporad). Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się w naszej placówce z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w stanie epidemii SARS-CoV-2.


INFORMACJA

Szanowni Państwo,
w związku z częściowym wznowieniem działalności stacjonarnej Poradni, a także w celu przygotowania naszych Klientów na wizytę w Placówce, prezentujemy zbiór najważniejszych wytycznych i procedur diagnostycznych.

 • Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w Placówce.
 • W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, Rodzic/Opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 • Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym Opiekunem.
 • Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego Rodzic/Opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 • Przy wejściu wyznaczony pracownik prowadzi pomiar temperatury Klientom termometrem bezdotykowym.
 • Przed badaniem, Rodzic, we wskazanym przez pracownika miejscu, wypełnia ankietę epidemiologiczną (w kierunku ryzyka zakażeniem SARS CoV-2). W przypadku dodatniego wywiadu epidemiologicznego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne - nietypowe) zasadna jest odmowa wykonania diagnozy.
 • Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 • Rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.
 • Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, Rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 • Podczas badania dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie, bez obecności Rodzica. Dopuszczalna jest obecność Rodzica/Opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności Rodzica/Opiekuna.
 • Wywiad, omówienie wyników badania z Rodzicami/Opiekunami prowadzony jest telefonicznie lub on-line.
 • Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.
 • Rodzice/Opiekunowie oczekują na dziecko w wyznaczonych miejscach. Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.
Przypominamy, że Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie i spotkania sieci współpracy, Placówka będzie realizowała zdalnie.

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnia

od dnia 16.03.2020 do odwołania czasowo ogranicza się funkcjonowanie placówki.

W razie konieczności załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny tel. pod nr (34) 3229201

Od dnia 16.03.2020r. do odwołania Poradnia jest czynna w godz. 7.30 - 15.30.Dzień Dobrego Słowa jest akcją propagowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie. Dnia 15 maja 2019 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie miała miejsce konferencja poświęcona promowaniu szacunku dla języka polskiego. Dzień Dobrego Słowa jest akcją propagowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie. Dnia 15 maja 2019 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie miała miejsce konferencja poświęcona promowaniu szacunku dla języka polskiego. Więcej ......


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa