Dzień Dobrego Słowa

Inicjatywa dyrektor poradni Pani Urszuli Podsiad – Jeziorskiej ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa. Zebranych gości przywitał Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mgr Urszula Podsiad – Jeziorska, mówiła o tym, jak ważne jest aby w codziennej komunikacji padało jak najwięcej słów pozytywnych, przemyślanych i odpowiedzialnych, uczymy przez to szacunku do drugiego człowieka. Wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, trenerka oświaty w zakresie komunikacji, skutecznego zarządzania oświatą, ekspert Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pani Anna Kunicka pokazała jak dobrym słowem możemy wzmacniać relacje miedzy sobą oraz przybliżyła efekt Pigmaliona – odmianę samospełniającej się przepowiedni polegającej na spełnianiu się pozytywnego oczekiwania wobec kogoś dlatego, że to pozytywne oczekiwanie sobie wytworzyliśmy. Psycholodzy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panie Barbara Kidawa i Joanna Zielińska opowiedziały o wpływie diety sensorycznej i znaczeniu słowa mówionego w procesie rozwoju dziecka. Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, trener metody TOMATISA z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Pani Ewelina Raczyńska przybliżyła zebranym metody terapeutyczne dzięki którym możemy lepiej odbierać i rozumieć słowa oraz omówiła trudności z komunikacją u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Na zakończenie konferencji kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, kapelan Hospicjum w Częstochowie, psychoterapeuta, psychodramatysta, bibliodramatysta ksiądz dr Tomasz Knop, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie zaprezentował wykład „Słowo, które leczy”. Zebranych pożegnała dyrektor poradni Pani Urszula Podsiad – Jeziorska i zaprosiła na udział w następnej konferencji na temat znaczenia dobrego słowa w codziennych relacjach rodzinnych. Dzień Dobrego Słowa, to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa. Celem projektu jest budowanie odpowiedzialności za słowo, kształtowanie dobrej atmosfery i tworzenie pozytywnej energii, dzięki używaniu poprawnego języka w sytuacjach dnia codziennego. Nadrzędną ideą projektu jest przekonanie, że dzięki propagowaniu zasad kulturalnego zachowania, szacunku dla języka polskiego, dbaniu o czystość i poprawność wypowiedzi dzieci i dorosłych, świat może być lepszy. Założeniem projektu jest uczynienie każdego 13. dnia miesiąca Dniem Dobrego Słowa.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa