Przyjmowanie wniosków,
zaświadczeń lekarskich
i innych dokumentów
w godzinach od 8:00 do 15:00


odwiedzin:39242osób(y)
dzisiaj: 44osób(y)
on-line: 1osób(y)
istnieje:3531dni
ładowanie: 0.004  sek
Zapraszamy

Strona główna

INFORMACJA

Przypominamy, że w okresie ferii zimowych 2021 nasza Poradnia pracuje bez ograniczeń, udzielając bezpłatnego wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom w formie:

 • - porad i konsultacji dotyczących trudności wychowawczych i emocjonalnych,
 • - terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
 • - działalność interwencyjnych w ramach interwencji kryzysowej,
 • - diagnostyki specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej)

Zapraszamy do kontaktu zarówno w formie stacjonarnej, jak również zdalnej (teleporad). Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się w naszej placówce z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w stanie epidemii SARS-CoV-2.


INFORMACJA

Szanowni Państwo,
w związku z częściowym wznowieniem działalności stacjonarnej Poradni, a także w celu przygotowania naszych Klientów na wizytę w Placówce, prezentujemy zbiór najważniejszych wytycznych i procedur diagnostycznych.

 • Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w Placówce.
 • W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, Rodzic/Opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 • Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym Opiekunem.
 • Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego Rodzic/Opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 • Przy wejściu wyznaczony pracownik prowadzi pomiar temperatury Klientom termometrem bezdotykowym.
 • Przed badaniem, Rodzic, we wskazanym przez pracownika miejscu, wypełnia ankietę epidemiologiczną (w kierunku ryzyka zakażeniem SARS CoV-2). W przypadku dodatniego wywiadu epidemiologicznego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne - nietypowe) zasadna jest odmowa wykonania diagnozy.
 • Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 • Rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.
 • Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, Rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 • Podczas badania dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie, bez obecności Rodzica. Dopuszczalna jest obecność Rodzica/Opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności Rodzica/Opiekuna.
 • Wywiad, omówienie wyników badania z Rodzicami/Opiekunami prowadzony jest telefonicznie lub on-line.
 • Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.
 • Rodzice/Opiekunowie oczekują na dziecko w wyznaczonych miejscach. Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.
Przypominamy, że Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie i spotkania sieci współpracy, Placówka będzie realizowała zdalnie.

INFORMACJA

Od maja 2020 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi pracę bezpośrednią. Z uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów.

W związku ze stanem epidemii w Poradni obowiązują konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przygotowano gabinety diagnostyczne, w których możliwe jest szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych, przyjmowania klientów. Ze względu na bezpieczeństwo w dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży w tym wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapia w ramach OKRO będzie prowadzona w wykorzystaniem metod pracy zdalnej.Rodziców, w celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 34 322 92 01.

Umawianie dzieci na badanie do Poradni, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać, a opinię lub orzeczenie Rodzic otrzymuje pocztą na adres domowy.

Urszula Podsiad –Jeziorska
Dyrektor
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie


INFORMACJA


INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ STANU EPIDEMICZNEGO POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA UDZIELA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W FORMIE TELEFONICZNEJ (034/3229201) I MAIL-OWEJ (poradniap@czestochowa.powiat.pl) W GODZINACH PRACY PORADNI 8.00 – 15.30.

Do Poradni na wyżej wymieniony numer telefonu i adres mail-owy mogą zgłaszać się również osoby potrzebujące porad w zakresie statutowych działań Poradni (diagnozy, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, porad zawodowych, interwencji kryzysowej, wsparcia procesu edukacyjnego itp.)

Zapraszamy do kontaktu rodziców i nauczycieli.


INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnia

od dnia 16.03.2020 do odwołania czasowo ogranicza się funkcjonowanie placówki.

W razie konieczności załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny tel. pod nr (34) 3229201

Od dnia 16.03.2020r. do odwołania Poradnia jest czynna w godz. 7.30 - 15.30.

W roku szkolnym 2019/2020, jak w poprzednich latach zapraszamy Pedagogów, Psychologów, doradców zawodowych na spotkanie na terenie Poradni. Rozpoczynamy spotkaniem w dniu 27.09.2019 r. o godz. 9.00, podczas którego omówione zostaną tematy naszych spotkań oraz ustalony zostanie harmonogram.


Zapraszamy,
Dyrektor i pracownicy poradni.Wybory edukacyjno - zawodowe uczniów z powiatu częstochowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
POBIERZDzień Dobrego Słowa jest akcją propagowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie. Dnia 15 maja 2019 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie miała miejsce konferencja poświęcona promowaniu szacunku dla języka polskiego. Dzień Dobrego Słowa jest akcją propagowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie. Dnia 15 maja 2019 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie miała miejsce konferencja poświęcona promowaniu szacunku dla języka polskiego. Więcej ......


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa