Po VIII Sesji Rady Powiatu

18 lipca odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego


W trakcie sesji Starosta Krzysztof Smela przedstawił informację z  działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, poinformował także o rozpoczętych robotach budowlanych i procedurach zamówień publicznych w tym o : Przebudowie mostu na most klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada, gmina Kłomnice, budowie magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól i piasek) z jednoczesną likwidacją dotychczasowego miejsca magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi na placu Obwodu Drogowo – Mostowego w Koniecpolu, robotach związanych z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2019 roku, budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap III na długości 420,00 mb., budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Kuchary - Wancerzów, gmina Mstów - etap I na długości 380,00 mb., remoncie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1028 S w m. Kłobukowice, gmina Mstów na długości 420,00 mb.,

Wicestarosta Jan Miarzyński przedstawił obecną sytuację szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  prowadzonych przez Powiat Częstochowski w związku z zakończonym procesem rekrutacyjnym. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego na rok 2019 oraz uchwałę w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2027. W trakcie Sesji miała miejsce wizyta Miss Ziemi Częstochowskiej Mileny Bilskiej. Przewodniczący Rady Andrzej Kubat wraz ze Starostą, Zarządem i Radą pogratulowali Miss i życzyli powodzenia na dalszych etapach konkursu. Warto zaznaczyć , że Milena Bilska będąca tegoroczną zwyciężczynią konkursu Miss Ziemi Częstochowskiej i finalistką Miss Polonia jest mieszkanką Powiatu Częstochowskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.