Pilotaż standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

18 lutego 2022 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” jest realizowany od dnia 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi. Celem projektu jest m. in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej.

Pilotaż Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie realizowany od 1.02.2022 r. do 31.01.2023 r. Uczestnikami pilotażu będą 72 Warsztaty Terapii Zajęciowej (ok. 10% wszystkich WTZ w Polsce) wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W ramach pilotażu może być udzielone dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami do wysokości 65 000 zł dla jednego WTZ. Łączna kwota zaplanowana na wypłatę dofinansowania dla 72 WTZ – Uczestników pilotażu wynosi 4 680 000 zł. Wnioski w ramach naboru przyjmowane są od dnia 21.02.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 7.03.2022 r. do godz. 16:00.