- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działań Rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  - realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim powoływana jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 j.t. z późn. zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560), zarządzeniem Starosty.

W myśl obowiązujących przepisów powiatowe rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim:


I kadencja od 28.07.2003 r. do 28.07.2007 r. skład:
 • Pani Aldona Całusińska - Wiceprzewodnicząca Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo - Mięśniowych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - Przewodnicząca Rady.
 • Pan Tadeusz Porada - Prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc "LOS" w Olsztynie - Wiceprzewodniczący Rady.
 • Pani Joanna Pakuła - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie - Sekretarz Rady.
 • Pan Janusz Przybylski - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Częstochowie.
 • Pan Artur Sygit - członek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu.

II kadencja od 10.09.2007 r. do 10.09.2011 r. skład:
 • Pani Aldona Całusińska - Wiceprzewodnicząca Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo - Mięśniowych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - Przewodnicząca Rady.
 • Pan Mirosław Dul - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Częstochowie.
 • Pani Mariola Górecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej - Sekretarz Rady.
 • Pan Tadeusz Porada - Prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc "LOS" w Olsztynie - Wiceprzewodniczący Rady.
 • Pan Artur Sygit - członek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu.

III kadencja od 21.09.2011 r. do 21.09.2015 r. skład:
 • Pani Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie - Przewodnicząca Rady.
 • Pan Mirosław Dul - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Częstochowie.
 • Pani Iwona Kremblewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie - Sekretarz Rady.
 • Pani Barbara Bladziak - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu - Wiceprzewodniczący Rady.
 • Pani Joanna Kmiecik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Dar Serca '' w Rędzinach.
IV kadencja od 25.09.2015 r. do 25.09.2019 r. skład:
 • Pani Barbara Bladziak - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu - Przewodnicząca Rady.
 • Pan Waldemar Trószyński - Prezes Stowarzyszenia PROMETEUS w Konopiskach- Wiceprzewodniczący Rady.
 • Pani Iwona Kremblewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie - Sekretarz Rady.
 • Pani Halina Bugaj - Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Turowie.
 • Pani Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH