- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

UWAGA od dnia 01.01.2020 roku nastąpi zmiana dyżurów PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zapraszamy na dyżury psychologa, prawnika i pracownika socjalnego:

Dyżur psychologa:
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:30 - 19:30
Trzeci piątek miesiąca: godz: 8:00 - 12:00

Dyżur Prawnika:
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 16:00 - 19:00

Dyżur pracownika socjalnego:
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 16:00 - 19:00

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH