- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja dotycząca wykazu placówek zarejestrowanych przez Wojewodę Śląskiego

Informujemy wszystkich zainteresowanych usługami jednostek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, lub szukających takiej placówki dla swoich bliskich, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zamieszczony jest wykaz legalnych placówek, zawierający dane teleadresowe jednostek posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisanych do rejestru placówek i podlegających kontroli służbom Wojewody.

Wykaz znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego link: wykazy-i-rejestry

Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prosimy o sprawdzenie, czy wybrana placówka, znajduje się w "Rejestrze domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa".
Pozwoli to uniknąć pobytu w placówce prowadzonej nielegalnie (bez wymaganego zezwolenia Wojewody), tj. z ominięciem przepisów prawa, nie gwarantującej właściwej opieki, niezgodnej z obowiązującymi standardami.

Informacje o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie, znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
link: placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH