- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiLogo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Spotkanie informacyjne z osobami niepełnosprawnymi.

.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Spotkanie informacyjne z pełnoletnimi wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Na spotkaniach zostały omówione sprawy związane z realizacją projektu - formy wsparcia oferowane w ramach projektu planowane terminy ich realizacji. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" w 2011 roku.

Ponadto uczestnicy spotkania podpisali stosowne oświadczenia a tym samym jednoznacznie deklarując swój udział w projekcie.

INSTRUMENT ZAWODOWY:

  W ramach instrumentu zawodowego w miesiącu czerwcu br. rozpoczęły się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie konsultacji indywidualnych dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu systemowego "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim". Na konsultację indywidualną dla każdego z uczestników przewidziano 2 godziny zegarowe.

  Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

 • ustalenie predyspozycji i mocnych stron każdego z uczestników, które mogą być przydatne i wykorzystane w znalezieniu zatrudnienia
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • przekazanie informacji na temat rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (możliwości zatrudnienia, preferowane zawody, przywileje i uprawnienia) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku.INSTRUMENT EDUKACYJNY:

  W ramach instrumentu edukacyjnego podpisano umowy na realizację kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych:

 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych
 • kurs komputerowy Pakiet Office
 • kurs masażu
 • kurs wizażu - kosmetyka twarzy
 • kurs języków obcych: angielskiego i niemieckiego


INSTRUMENT SPOŁECZNY:

  W ramach instrumentu społecznego:

 • W dniach 5, 6, 7, 19 i 20 sierpnia 2011 r. odbędzie się 40 - godzinny trening kompetencji i umiejętności społecznych pt. "Umiejętności interpersonalne - drogą do sukcesu" dla osób niepełnosprawnych. Zakres tematyczny ww. działania będzie obejmował następujące bloki tematyczne: komunikacja interpersonalna, zachowania asertywne, stres i skuteczne sposoby radzenia sobie z nim.
 • W dniach 29.08 - 12.09.2011 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Nadmorski" w Mrzeżynie odbędzie się turnus rehabilitacyjny z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.Kurs prawa jazdy kat. B.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Kurs wizażu - kosmetyka twarzy.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH