- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiLogo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pierwszym etapem realizacji projektu jest przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu.

Jednym z elementów rekrutacji uczestników do projektu, było spotkania rekrutacyjne, które zorganizowane zostały dla każdej grupy oddzielnie.

Dla osób niepełnosprawnych odbyło się w dniu 24.03.2010 r.
W spotkaniu wzięło udział 28 osób (w tym 17 osób niepełnosprawnych i 11 opiekunów).

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniu 07.04.30210 roku odbyło się kolejne spotkanie rekrutacyjne, dla grupy pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięło udział 14 osób (w tym 13 wychowanków i 1 opiekun usamodzielnienia).

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Na spotkaniach zostały omówione sprawy związane z realizacją projektu - formy wsparcia oferowane w ramach projektu, planowane terminy ich realizacji. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" w 2010 roku.

Ponadto uczestnicy spotkania podpisali stosowne oświadczenia a tym samym jednoznacznie deklarując swój udział w projekcie.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH