- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koniecpolu

Bazę lokalową stanowi 9 pomieszczeń, uczestnicy mają również możliwość korzystamia z obiektów rekreacyjnych ośrodka, parku, kąpieliska otwartego, stadionu sportowego. Warsztat Terapii Zajęciowej dysponuje własnym środkiem transportu do dowozu uczestników na zajęcia.

W zajęciach warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych w większości upośledzonych umysłowo.

Celem jest jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, realizowana w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne przygotowane dla każdego uczestnika na okres jednego roku przez radę programową warsztatu.

Uczestnicy są dzieleni na grupy 5 osobowe wg wykazywanych uzdolnień i zainteresowań do pracowni tematycznych funkcjonujących w WTZ.

    W warsztatcie funkcjonują pracownie:

  • rehabilitacji i muzykoterapii
  • plastyczna
  • stolarsko - modelarska
  • gospodarstwa domowego
  • ceramiczna
  • kroju i szycia

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH