- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"WSPIERANIE NIESPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH ISTNIEJĄCYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO"
sierpien 2009 rok

W związku z realizacją Programu "Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez: dofinansowanie dodatkowych szkoleń w zakresie m.in. doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych - dostęp do specjalistów i różnych form wsparcia rodzin" dofinansowanego w wysokości 13 520,00 zł. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzono 40 godzinne warsztaty poświęcone doskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zaburzeniami przywiązania, prowadzone przez wybitnych krajowych specjalistów w tej dziedzinie, w której wzięło udział 10 niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz diagnozę 10 dzieci pod kątem zaburzeń więzi.

W dniach 01 - 02.08.2009 r. odbyła się pierwsza część warsztatów (20 godzin), które prowadziła mgr Teresa Jadczak-Szumiło - psycholog, pedagog. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi po adopcji lub wychowującymi się w rodzinach zastępczych. Prowadzi badania naukowe na temat FAS w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Terapeutycznie pracuje z dziećmi w poradni Item - Umiejętności Społeczne.

W dniach 03 - 04.08.2009 r. odbyły się konsultacje indywidualne celem diagnozy dzieci pod kątem zaburzeń relacji przywiązania oraz udzielenia porad i zaleceń do pracy z dzieckiem po przeprowadzonej diagnozie.

W dniach 10 - 11.08.2009 r. odbyła się druga część warsztatów (20 godzin), które prowadziła mgr Katarzyna Cholewa - psycholog, pedagog, terapeuta w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prezes Zarządu Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" w Katowicach, Kierownik Zespołu Interwencji Rodzinnej.

Rodziny uczestniczące w tym programie oczekiwały tego rodzaju wsparcia.

Chętnie uczestniczyły w zajęciach, ponieważ tematyka dotyczyła bezpośrednio ich bardzo istotnych problemów, tj. więzi rodzinnych, problemów opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie indywidualne konsultacje oceniły jako bardzo potrzebną i oczekiwaną przez nich formą pomocy specjalistycznej.

WSPIERANIE RODZINWSPIERANIE RODZINWSPIERANIE RODZIN

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH