- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZIN NATURALNYCH W CELU BUDOWANIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZY RODZINAMI BIOLOGICZNYMI I ZASTĘPCZYMI"
lipiec - październik 2009 rok

W związku z realizacją Programu "Specjalistyczne wsparcie rodzin naturalnych w celu budowania prawidłowych relacji między rodzinami biologicznymi i zastępczymi" dofinansowanego w wysokości 12 200,00 zł. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w dniach 02.07., 03.07.2009 r. oraz 09.07., 10.07.2009 r. odbyły się w miejscu zamieszkania rodzin rozmowy rekrutacyjne oraz motywujące rodziców biologicznych do wzięcia udziału w projekcie.

Programem objętych zostało 8 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu częstochowskiego.

W dniu 18.07.2009 r. i 25.07.2009 r. odbyły się 20-godzinne warsztaty z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem nt. Budowanie sprzyjających relacji rodziców naturalnych z rodziną zastępczą w celu prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci".

W ramach realizacji programu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

  • w dniach 22.08.2009 r. i 25.08.2009 r. odbędą się jednogodzinne indywidualne konsultacje dla każdego rodzica biologicznego z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem.
  • w dniach 10.09.2009 r., 17.09.2009 r. oraz 01.10.2009 r. odbędzie się grupa wsparcia dla rodziców biologicznych prowadzona przez psychologa.

RODZINA

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH