- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wnioski do pobrania

WNIOSEK
DOKUMENT
Microsoft Word
(DOC)
DOKUMENT
Adobe Acrobat Reader
(PDF)
ROZMIAR
POBIERZ
ROZMIAR
POBIERZ
Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - dziecko
45,0 kB
176,0 kB
Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - dorosły
45,0 kB
176,0 kB
Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
48,0 kB
41,0 kB
Wniosek o dofinansowanie ze srodków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
150,0 kB
56,0 kB
Wniosek o dofinansowanie ze srodków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
34,0 kB
25,0 kB
Wniosek o dofinansowanie ze srodków PFRON likwidacji barier technicznych
52,0 kB
34,0 kB
Zaświadczenie lekarskie-bariery techniczne
52,0 kB
34,0 kB
Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
114,0 kB
48,0 kB
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
61,0 kB
40,0 kB
Pełnomocnictwo przy uzyskaniu dofinansowania w PCPR Częstochowa ze środków PFRON
29,0 kB
14,1 kB
Pobierz potrzebne oprogramowanie:
Microsoft Word Viewer
Adobe Reader
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH