- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenie w zakresie pracy z uchodźcami i emigrantami

W dniach 13 i 16 maja 2016 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wzięli udział w szkoleniu z zakresu pracy socjalnej z uchodźcami i emigrantami w środowisku lokalnym.

Podczas szkolenia jego uczestnicy poznali zasady udzielania wsparcia uchodźcom i emigrantom, udzielania profesjonalnego poradnictwa w oparciu o najnowsze standardy pracy socjalnej z ww. grupą klientów oraz stosowania właściwej procedury w pracy socjalnej. Pracownikom przekazano również wiedzę na temat psychologicznych i społecznych różnic kulturowych w przełożeniu na funkcjonowanie uchodźcy w nowej społeczności lokalnej. Z uwagi na niespotykaną dotychczas skalę emigracji oraz kryzys emigracyjny w Unii Europejskiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinno być przygotowane do pracy z uchodźcami i emigrantami, którzy w razie wystąpienia takiej konieczności będą przyjęci przez stronę polską w ramach relokacji i przesiedlenia z krajów spoza UE np. Syrii, Libanu oraz obozów dla uchodźców. Tematyka szkolenia związana jest z zakresem zadań, jakie ustawodawca nakłada na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku cudzoziemców, którym władze polskie nadały status uchodźcy. Chodzi tutaj głównie o pomoc, której celem jest wspieranie ich procesu integracji ze społeczeństwem. PCPR ma obowiązek m.in. do współdziałania z uchodźcą oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania uchodźcy ośrodkiem pomocy społecznej, prowadzenia z uchodźcą pracy socjalnej oraz innych uzgodnionych z uchodźcą działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy.

Szkolenie prowadziła Pani Alexandra Kamińska psycholog, psychoterapeutka, która pracuje uchodźcami od 2006 roku m.in. w warszawskich ośrodkach dla uchodźców. Jest również przewodniczącą Zespołu ds. Diagnozowania Uchodźców Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP.

Szkolenie zostało w 80 % sfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenie w zakresie pracy z uchodźcami i emigrantami Szkolenie w zakresie pracy z uchodźcami i emigrantami Szkolenie w zakresie pracy z uchodźcami i emigrantami Szkolenie w zakresie pracy z uchodźcami i emigrantami

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH