- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w I półroczu 2016 roku organizuje cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu powiatu częstochowskiego.

Pierwsze szkolenie nt. "Zagrożenia dopalaczami" odbyło się 08.02.2016 r. i wzięło w nim udział 19 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych. Podczas spotkania rodzinom zastępczym przekazano informacje z zakresu: podstawowej wiedzy nt. substancji psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami, procederu handlu "nowymi narkotykami", postępowania z dzieckiem zażywającym dopalacze oraz postępowania w sytuacji zatrucia dopalaczami. Dzięki uprzejmości fundacji Dialogos uczestnicy otrzymali publikację "Dopalacze. Odsłona piekła" zawierającą doświadczenia młodzieży zażywającej nowe narkotyki, ich rodziców oraz pracujących z nimi terapeutów.

Kolejne szkolenie, w którym uczestniczyło 20 osób odbyło się w dniu 09.03.2016 r. Tematyka spotkania dotyczyła "Edukacji seksualnej dzieci i młodzieży" podczas szkolenia rodziny poszerzyły wiedzę nt. zjawiska sekstingu, bezpiecznego użytkowania Internetu, prawnych aspektów wolności seksualnej oraz budowania zaufania i intymności.

Przewidziane są jeszcze trzy spotkania szkoleniowe w terminach:

11.04.2016 r. "Rozwiązywanie sytuacji problemowych w relacjach z dziećmi i młodzieżą - wymiana doświadczeń",
09.05.2016 r. "Komunikacja interpersonalna - warsztaty",
06.06.2016 r. "Stres i metody radzenia sobie z nim".

Zainteresowane rodziny zastępcze serdecznie zapraszamy.POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH