- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarz±dowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- O¶rodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalno¶ci
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodzin± zastępcz±
- Odpłatno¶ć za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- ¦wiadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- ¦wiadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawno¶ci
- Dofinansowanie ze ¶rodków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dokumenty do pobrania

DOKUMENT
DOKUMENT
Microsoft Word
(DOC)
POBIERZ
Wniosek o zwolnienie z odpłatności - rodzina zastępcza
Wniosek o zwolnienie z odpłatności - placówka opiekuńczo - wychowawcza
Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokosci dochodu - osoba samotnie gospodarująca
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokosci dochodu
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
Informacja o członkach rodziny i innych osobach wspólnie gospodarujących
Oświadczenie wnioskodawcy - zgoda na przetwarzanie danycho osobowych
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej
Pobierz potrzebne oprogramowanie:
Microsoft Word Viewer
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH