- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Struktura PCPR

Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Dyrektor
mgr Katarzyna Buchajczuk
sekretariat@pcprczwa.pl
tel.(034) 334 33 33 pok. 20
Zastępca dyrektora:
mgr Agnieszka Sędziwa - Kogut
tel.(034) 334 33 21 pok. 18
Sekretariat (S)
mgr Jolanta Ściubidło
sekretariat@pcprczwa.pl
tel.(034) 334 33 33, fax.(034) 334 33 34 pok. 19
RECEPCJA:
tel.(034) 334 33 24 hol

SEKCJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Sekcja ds. osób niepełnosprawnych (ZN)
zn@pcprczwa.pl
tel.(034) 334 33 31 pok. 10
Kierownik:
mgr Paweł Kożuch
tel.(034) 334 33 22 pok. 18
Referent:
mgr Anna Grot - "Program wyrównywania różnic między regionami III", likwidacja barier architektonicznych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, pomoc obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością, pomoc os. niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
tel.(034) 334 33 32 pok. 10
Inspektor:
mgr inż. Iwona Motyl- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, transport osób niepełnosprawnych.
tel.(034) 334 33 31 pok. 10
Referent:
mgr Arkadiusz Solak- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, transport osób niepełnosprawnych.
tel.(034) 334 33 31 pok. 10
Inspektor:
mgr Ewa Gajowczyk-Siedlecka - turnusy rehabilitacyjne, Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się, "Aktywny Samorząd"
tel.(034) 334 33 30 pok. 2

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Sekcja księgowości (GK)
gk@pcprczwa.pl
tel. (034) 334 33 35 pok. 4, 5
Główny księgowy:
mgr Beata Burda
tel. (034) 334 33 35 pok. 5
Księgowy
mgr Agnieszka Dyl
tel. (034) 334 33 35 pok. 5
Księgowy
mgr Ewelina Skrzypczyk
tel. (034) 334 33 36 pok. 4
Starszy księgowy:
mgr Agnieszka Sobańska
tel. (034) 334 33 36 pok. 4

SEKCJA POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Sekcja pomocy instytucjonalnej (ZP)
zp@pcprczwa.pl
tel. (034) 334 33 38,
(034) 334 33 39,
(034) 334 33 40
pok. 6, 7
Kierownik:
mgr Marta Jabłońska
tel. (034) 334 33 40 pok. 6
Starszy specjalista pracy socjalnej:
Izabela Dudin - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej, pozwy alimentacyjne
tel. (034) 334 33 40 pok. 6
Inspektor:
mgr Katarzyna Kuter - kadry, bhp
tel. (034) 334 33 39 pok. 7
Inspektor:
mgr Justyna Liberda - domy pomocy społecznej
tel. (034) 334 33 38 pok. 7
Starszy specjalista pracy socjalnej:
mgr Małgorzata Gruca-Sosnecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze
tel.(034) 334 33 38, pok. 7
Pomoc administracyjna:
Albina Reva- udzielania wsparcia obywatelom Ukrainy
tel. (034) 334 33 38 pok. 7

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Zespół ds. pieczy zastępczej (ZPZ)
zpz@pcprczwa.pl
tel.(034) 334 33 21 pok. 1, 3, 8, 9,
Główny specjalista:
mgr Magdalena Michalik - świadczenia
tel. (034) 334 33 23 pok. 1
Psycholog:
mgr Grażyna Depak-Gurgul
tel. (034) 334 33 25 pok. 3
Psycholog:
mgr mgr Maurizio Turchi
tel. (034) 334 33 25 pok. 3
Starszy specjalista pracy socjalnej:
Aneta Blukacz
tel. (034) 334 33 27 pok. 8
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
mgr Monika Lamek
tel. (034) 334 33 28 pok. 9
Pracownik socjalny:
mgr Martyna Krauza
tel. (034) 334 33 28 pok. 9
Specjalista pracy socjalnej:
mgr Anna Kowalczewska - Kęsik
tel. (034) 334 33 29 pok. 9
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zadtępczej:
mgr Dorota Łopacińska
tel. (034) 334 33 29 pok. 9

RADCA PRAWNY
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
mgr Alicja Laskowska

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Inspektor Ochrony Danych
dr Magdalena Celeban - Piątki w godz. 10:30-12:30
iod@pcprczwa.pl
tel.(034) 334 33 27 pok. 8

SALA KONFERENCYJNA
Sala konferencyjna Numer telefonu Numer pokoju
Sala konferencyjna tel.(034) 334 33 41 pok. 21
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH