- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Struktura PCPR

Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Dyrektor
mgr Katarzyna Buchajczuk
sekretariat@pcprczwa.pl
tel.(034) 32 29 206 pok. 11
Zastępca dyrektora:
mgr Agnieszka Sędziwa - Kogut
tel. (034) 322 92 28 pok. 10
Inspektor Ochrony Danych
dr Magdalena Celeban
iod@pcprczwa.pl
tel.(034) 32 29 231 pok. 10
Sekretariat (S)
mgr Jolanta Ściubidło
sekretariat@pcprczwa.pl
tel.(034) 32 29 206, fax.(034) 32 29 207 pok. 11

SEKCJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Sekcja ds. osób niepełnosprawnych (ZN)
zn@pcprczwa.pl
tel.(034) 32 29 205 pok. 21, 22
Kierownik:
mgr Paweł Kożuch
tel.(034) 32 29 205 pok. 22
Referent:
mgr Marlena Pronobis
tel.(034) 32 29 205 pok. 21
Inspektor:
mgr Ewa Gajowczyk - Siedlecka
tel.(034) 32 29 205 pok. 21

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Sekcja księgowości (GK)
gk@pcprczwa.pl
tel. (034) 32 29 233 pok. 19, 20
Główny księgowy:
mgr Beata Burda
tel. (034) 32 29 233 pok. 20
Księgowy
mgr Ewelina Skrzypczyk
tel. (034) 32 29 233 pok. 19
Starszy księgowy:
mgr Agnieszka Sobańska
tel. (034) 32 29 233 pok. 19

SEKCJA POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Sekcja pomocy instytucjonalnej (ZP)
zp@pcprczwa.pl
tel. (034) 322 92 28,
(034) 322 92 34,
(034) 322 92 08
pok. 5, 6
Kierownik:
mgr Marta Jabłońska
tel. (034) 322 92 08 pok. 5
Starszy specjalista pracy socjalnej:
Izabela Dudin
tel. (034) 322 92 08 pok. 5
Inspektor:
mgr Katarzyna Kuter
tel. (034) 322 92 34 pok. 6
Inspektor:
mgr Justyna Liberda
tel. (034) 322 92 34 pok. 6
Starszy specjalista pracy socjalnej:
mgr Małgorzata Gruca-Sosnecka
tel.(034) 322 92 34, pok. 6

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Zespół ds. pieczy zastępczej (ZPZ)
zpz@pcprczwa.pl
tel.(034) 322 92 30 pok. 4, 7, 8, 9
Kierownika:
mgr Agnieszka Sędziwa - Kogut
tel. (034) 322 92 28 pok. 10
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zadtępczej:
mgr Dorota Łopacińska
tel. (034) 322 92 30 pok. 8
Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zadtępczej:
mgr Klaudia Rygał
tel. (034) 322 92 30 pok. 8
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
mgr Monika Bieniek
tel. (034) 322 92 30 pok. 8
Specjalista pracy socjalnej:
mgr Anna Kowalczewska - Kęsik
tel. (034) 322 92 30 pok. 9
Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zadtępczej:
mgr Anna Moszyńska
tel. (034) 322 92 30 pok. 9
Specjalista pracy socjalnej:
Aneta Blukacz
tel. (034) 322 92 30 pok. 9
Starszy specjalista pracy socjalnej:
mgr Magdalena Michalik
tel. (034) 322 92 31 pok. 4
Podinspektor:
mgr Anna Rados-Toborek
tel. (034) 322 92 28 pok. 10
Psycholog:
mgr Jakub Szymczyk
tel. (034) 322 92 29 pok. 7
Psycholog:
mgr Grażyna Depak-Gurgul
tel. (034) 322 92 29 pok. 7

RADCA PRAWNY
Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
mgr Alicja Laskowska
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH