- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO 2009"

Statuetka Starosty Częstochowskiego jest formą podziękowania, wyrazem szacunku i uznania - tłumaczył starosta częstochowski Andrzej Kwapisz podczas swego powitalnego wystąpienia inaugurującego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego "Za zasługi dla powiatu", która odbyła się 6 lutego w Filharmonii Częstochowskiej. - Wierzę, że kandydatów do tego wyróżnienia nigdy nie zabraknie, gdyż wielokrotnie spotykam w naszym powiecie wspaniałych ludzi, którzy w pełni na Statuetkę zasługują. Ufam, że ich zasługi także zostaną dostrzeżone i w przyszłości dołączą do znamienitego grona laureatów naszego konkursu.

Licznie przybyła do Filharmonii publiczność gromkimi brawami nagrodziła dziewiętnastu nominowanych przez kapitułę konkursu do finału tegorocznej, dziewiątej edycji Statuetek. Wszyscy nominowani pojawili się na scenie, gdzie otrzymali dyplomy, kwiaty i gratulacje od starosty Andrzeja Kwapisza i wicestarosty Janusza Krakowiana. Zarówno widzowie jak i nominowani z napięciem czekali na werdykt starosty mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym roku Statuetki. Gdy werdykt został ogłoszony, gorącymi oklaskami witano kolejno pojawiających się na scenie laureatów:

Małgorzatę Migalską - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, która zwyciężyła w kategorii Oświata,

Młodzieżową Orkiestrę Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie - zwycięzcę w kategorii Kultura,

Międzyszkolny Klub Sportowy "Dwójka" w Blachowni - zdobywcę Statuetki w kategorii Sport i Turystyka,

Włodzimierza Kleszcza - wójta gminy Kamienica Polska, który został laureatem w kategorii Samorządność,

Tadeusza Szymanka - właściciela firmy "Green Pack" z Wierzchowiska (gmina Mykanów), który zwyciężył w kategorii Przedsiębiorczość,

Katarzynę Buchajczuk - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - zdobywczynię Statuetki w kategorii Zdrowie i Opieka Społeczna,

Johannę Dudziński-Tann - pełnomocnika ds. Partnerstw Powiatowych i Zagadnień Europejskich (powiat bodeński, Niemcy) - laureatkę w kategorii Inne szczególne osiągnięcia.

Wszystkim laureatom gratulacje i życzenia złożyli starosta częstochowski i przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski. W imieniu nagrodzonych podziękowania za to najwyższe powiatowe wyróżnienie złożyła Katarzyna Buchajczuk.

Artystyczną atrakcją statuetkowej gali był koncert znanego w całej Europie i wielokrotnie nagradzanego trio akordeonowego Ars Harmonica oraz występ gwiazdy wieczoru - Zbigniewa Wodeckiego.

STATUETKI STAROSTYSTATUETKI STAROSTYSTATUETKI STAROSTY

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH