- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie pracowników pomocy społecznej

W dniu 15 października 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało naradę z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Głównym celem narady było przybliżenie przedstawicielom pomocy społecznej oferty aktywizacji osób bezrobotnych skierowanej do podopiecznych ośrodków. Pani Grażyna Klamek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie omówiła zagadnienia związane z realizacją zadań Powiatowego Urzędu Pracy i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bliżej na temat nowych możliwości wspierania osób bezrobotnych wypowiedziały się Pani Dorota Gazda Kierownik Działu Rynku Pracy oraz Pani Elżbieta Antosz Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji. Kolejnym tematem spotkania była realizacja programów realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie pn. "Bezpieczny senior" oraz "Stop narkotykom" przez Panią Agnieszkę Furgalską Starszą sierżant Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie. Pani Furgalska zachęciła również przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej do współpracy w ramach wspólnego organizowania na terenie poszczególnych gmin spotkań profilaktycznych skierowanych zarówno do seniorów, jak i dla osób zagrożonych uzależnieniem. Spotkanie było również okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami policji i ośrodków pomocy społecznej na temat realizacji procedury Niebieska Karta. W naradzie wzięło udział ponad 40 osób. Obok wymienionych przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej powiatu częstochowskiego, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, przedstawiciele domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Komendanci i przedstawiciele 5 Komisariatów Policji działających na terenie powiatu częstochowskiego tj. Blachowni, Poczesnej, Kłomnic, Olsztyna i Koniecpola. Naradę prowadziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Pani Katarzyna Buchajczuk, Powiat Częstochowski reprezentował natomiast Pan Henryk Kasiura Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego.

Spotkanie 2014 Spotkanie 2014 Spotkanie 2014

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH