- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZARZĽDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZNEJ POWIATOWEJ RADY ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 14.04.2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Częstochowskiego z przedstawicielami Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie częstochowskim, likwidacji barier architektonicznych w budynkach Starostwa i transportu osób niepełnosprawnych w powiecie.

SPOTKANIE 14.04.2009 r.SPOTKANIE 14.04.2009 r.
SPOTKANIE 14.04.2009 r.SPOTKANIE 14.04.2009 r.
SPOTKANIE 14.04.2009 r.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH