- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

II Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

09 listopada 2015 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 odbyło się II posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pani Katarzyny Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Barbary Berskiej - Kierownika sekcji ds. osób niepełnosprawnych i Pani Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Podinspektora sekcji ds. osób niepełnosprawnych oraz członkami Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych :

1. Pani Barbary Bladziak - Przewodniczącego Rady,
2. Pan Waldemara Trószyński - Wiceprzewodniczącego Rady
3. Pani Iwony Kremblewska - Sekretarza Rady
4. Pani Haliny Bugaj - Członka Rady,
5. Pani Mieczysławy Michalik - Członka Rady,


W czasie spotkania członkowie Rady zapoznali się z projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Częstochowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Zaproszony na posiedzenie Karol Ostalski z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie przedstawił strukturę wydatków ponoszonych w konkursach ogłaszanych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w roku bieżącym. Poinformował, że po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi, ogłoszone zostaną konkursy w poszczególnych dziedzinach i organizacje działające na terenie powiatu częstochowskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Omówił również możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe innych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej.

II Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych II Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH