- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

"Ograniczanie ubóstwa przez skuteczną ochronę socjalną i aktywną integrację społeczną w pracy socjalnej" było głównym tematem XV Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych, która odbyła się tradycyjnie na Jasnej Górze w dniach 1-3 czerwca 2015 roku. Głównym organizatorem konferencji był Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, a jednym ze współorganizatorów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Kwestie zapobiegania ubóstwu, łagodzenia jego skutków oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych ubóstwem były przedmiotem większości konferencyjnych wystąpień. Podczas konferencji zostały również przedstawione założenia "Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji".

Patronat honorowy nad konferencją sprawował obok Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Andrzej Kwapisz Starosta Częstochowski, a Pan Henryk Kasiura Wicestarosta Częstochowski przywitał uczestników na sesji inauguracyjnej

KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH