- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach
Dla osób przebywających w Domu świadczy usługi: pielęgnacyjne, zdrowotne, terapeutyczne, edukacyjne, socjalne, religijne. Dom czynny jest w godz. 8 - 17 jeśli nie zajdą inne okoliczności, przez 5 dni w tygodniu (oprócz sobót i niedziel). Jeżeli zaistnieje taka konieczność domownik może skorzystać z hostelu, w którym są 2 miejsca.

Wszyscy domownicy objęci są opieką zdrowotną, psychologiczną, psychiatryczną. Nad ich zdrowiem czuwa lekarz internista, który 3 razy w tygodniu przyjmuje chorych w Domu.

Ze względów organizacyjnych domownicy podzieleni są na dwie grupy. Z racji że nie ma zatrudnionego personelu pomocniczego domownicy sami utrzymują porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku. W tym celu mają dyżury w utrzymaniu porządku w ubikacjach i łazience . Korzystają z natrysku i pralni. W zależności od potrzeb uczestniczą w treningu kulinarnym. Prace które wykonują w ramach terapii zajęciowej gromadzone są, a następnie eksponowane na wystawach i kiermaszach. Dużą popularnością cieszą się konkursy o tematyce ludowej

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH