- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Piknik Rodzinny".

Piknik Rodzinny w Dąbrowie Zielonej okazał się wspaniałą okazją do spędzenia sobotniego popołudnia w gronie rodziny i znajomych. Aby zapewnić wspaniałą rozrywkę organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięło udział 6 drużyn zakończył się zwycięstwem GLKS z Kłomnic. KS Dąbrowianka zajęła II miejsce na podium. Kolejnym sportowym akcentem pikniku był Turniej Armwrestlingu przeprowadzony w 3 kategoriach przez KS. Wilk. Wiele radości przynosi zawsze udział w zabawach najmłodszych mieszkańców. Dlatego właśnie dla nich zorganizowano mnóstwo zabaw i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Imprezie towarzyszyły również stoiska gastronomiczne przygotowane przez Gminną Spółdzielnię Socjalną "Przyszłość" oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dania z grilla przygotowane przez uczestników projektu "Drużyna Powiatu". Na scenie zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze "Lipowianki" z Cielętnik oraz "Dąbrowianki" z Dąbrowy Zielonej. Na parkiet zaprosił natomiast DJ Andy, który muzyką towarzyszył uczestnikom w zabawie.
Na Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne zapraszał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH