- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem".

"Matuszka Rosija - pierwszy żywioł" to jedna z trzech części cyklu napisanego przez podróżnika Romana Pankiewicza, który gościł 30 maja w Gminie Dąbrowa Zielona, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Programu Aktywnośći Lokalnej.
Podróżnik z zamiłowania zaprezentował swoją książkę, która jest zapisem przeżyć i refleksji z pobytu w Moskwie w latach 1990 - 1993. Moskwa to serce olbrzymiego Imperium, a mieszkańcy tego miasta jak wspomniał autor są gościnni i serdeczni.
Swoją opowieść o Rosji uzupełnioną ciekawymi fotografiami, Roman Pankiewicz rozpoczął od najważniejszej budowli miasta, czyli Cerkwi Wasyla Błogosławionego. Okraszona ciekawostkami z życia codziennego opowieść wywarła na uczestnikach duże wrażenie i zaowocowała zaproszeniem na kolejne spotkanie.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH