- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Kursy dla uczestników projektu "Drużyna Powiatu"

W ramach realizowanego przez PCPR w Częstochowie i 10 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" rozpoczęto realizację kursów zawodowych oraz szkoleń dla uczestników projektu.
Uczestnicy projektu zostali wyłonieni spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej tych osób. Jednym z rodzajów działań skierowanych do uczestników jest możliwość udziału w kursach zawodowych oraz szkoleniach i w związku z tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, czy uzyskanie odpowiednich uprawnień koniecznych do wykonywania określonej pracy. Działania te mają za zadanie zwiększenie szans na zatrudnienie poszczególnych osób.
W okresie luty-marzec 2017 r. ponad stu uczestników projektu brało udział m.in. w kursach: krawiectwa, prawa jazdy kat. C, prawa jazdy kat. B, opiekunki dziecięcej, opiekunki środowiskowej, nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, księgowości wspomaganej komputerem, technologa robót wykończeniowych, magazyniera z obsługa wózka jezdniowego.
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu wynosi 321 osób.

Kursy dla uczestników projektu Kursy dla uczestników projektu Kursy dla uczestników projektu Kursy dla uczestników projektu

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH