- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

EFS2


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wraz z Partnerami – Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej klientów instytucji realizujących projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uczestnikami Projektu mogą być:

1) osoby bezrobotne;
2) osoby nieaktywne zawodowo;
3) osoby niepełnosprawne z powodu przynajmniej jednego ze schorzeń narządu wzroku, ruchu, słuchu lub układu krążenia z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności objęte wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie;
4) pełnoletni wychowankowie:
a) placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego lub socjalizacyjnego,
b) domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
c) domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
d) schronisk dla nieletnich,
e) zakładów poprawczych,
f) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub specjalnych ośrodków wychowawczych,
g) młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
h) rodzin zastępczych.


Projekt jest skierowany do osób mieszkających na terenie powiatu częstochowskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, m. in. :

- doradztwa zawodowego / poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych,
- wyjazdowych warsztatów integracyjnych,
- kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do Biura Projektu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 10 lub do jednego z Ośrodków Pomocy Społecznej, które są partnerami projektu:

1. PCPR w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel.: 34 322 92 28, 34 322 92 08;
2. MOPS w Blachowni, ul. Henryka Sienkiewicza 22, tel.: 786 866 305;
3. GOPS w Dąbrowie Zielonej, ul. Plac Kościuszki 31, tel.: 34 355 50 18 wew. 48;
4. GOPS w Janowie, ul. Żarecka 1, tel.: 34 327 84 05 wew. 24;
5. GOPS w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1, tel.: 34 389 36 69, 34 389 36 66;
6. GOPS w Konopiskach, ul. Lipowa 1, tel.: 34 328 20 30 wew. 51;
7. GOPS w Kruszynie, ul. Kmicica 5, tel.: 34 320 20 03 wew. 33;
8. GOPS w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, tel.: 34 355 00 14;
9. GOPS w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, tel.: 34 329 58 17;
10. GOPS w Olsztynie, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 10, tel.: 34 328 59 20;
11. GOPS w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, tel.: 34 355 41 20 wew. 38.

Załączniki do pobrania:

  • Regulamin rekrutacji uczestników
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH