- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

I Gminny Marsz Nordic Walking - Dąbrowa Zielona

W sobotę 8 października 2016 r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej, we współpracy z Zespołem Szkół w Dąbrowie Zielonej oraz Szkołą Podstawową w Olbrachcicach odbył się I Gminny Marsz Nordic Walking. Patronat honorowy nad imprezą sportowo - rekreacyjną objęła Wójt Gminy Dąbrowa Zielona p. Maria Włodarczyk. Uczestnicy pod okiem instruktora techniki Nordic Walking - p. Donaty Stacherczak pokonali dystans ok. 5 km. trasą wiodącą wzdłuż ścieżki rowerowej w miejscowości Dąbek. Marsz miał charakter rekreacyjny, nie był dokonywany pomiar czasu, nie była też oceniana technika marszu. Impreza, której celem było promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności ruchowej, integracja międzypokoleniowa oraz aktywizacja społeczeństwa Gminy Dąbrowa Zielona przyciągnęła również gości z sąsiednich gmin.

Integralną częścią imprezy był Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa Zielona, którego laureatem została Maria Wojtala.

Nad bezpieczeństwem uczestników podczas przemierzania trasy czuwali Strażacy z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. Poczęstunek na mecie marszu zapewniło Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum z Radomska oraz Gminna Spółdzielnia Socjalna "Przyszłość" z Dąbrowy Zielonej.

Spośród zawodników wyłoniono dwóch najmłodszych, a w drodze losowania wybrano dwóch "Największych Szczęściarzy Marszu Nordic Walking". Elementem finalnym było wręczenie dyplomów oraz nagród za udział, ufundowanych przez Gminę Dąbrowa Zielona. Sponsorami pozostałych nagród był Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach.

Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu "Drużyna Powiatu" na terenie gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice i Przyrów. W ramach programów powstają m.in. Kluby mieszkańca, które umożliwiają spotkania przedstawicieli różnych grup lokalnej społeczności - seniorów, młodzieży, uczestników projektu, otoczenia, spotkania z terapeutą oraz szereg innych działań aktywizujących i integrujących uczestników projektu i ich otoczenie. Powyższe zadanie związane jest z kształtowaniem postawy dbania o najbliższe otoczenie, poznania historii miejsca zamieszkania, co bezpośrednio przyczynia się do zaangażowania najmłodszych pokoleń w środowisko lokalne.

Galeria

I Gminny Marsz Nordic Walking - Dąbrowa Zielona I Gminny Marsz Nordic Walking - Dąbrowa Zielonaj I Gminny Marsz Nordic Walking - Dąbrowa Zielona

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH