- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej

10 września 2016r. w ramach realizowanego projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu" odbył się wyjazdowy trening wydolności rodzinnej. W wyjeździe wzięło udział 50 osób w różnym wieku, w tym rodziny z dziećmi.

Program wycieczki był bardzo interesujący i obfitował w wiele atrakcji. Pierwszym punktem było zwiedzanie szlacheckiego zamku bastionowego w Pilicy. Docelowym miejscem wyjazdu był Ojców położony w Dolinie Prądnika, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestnicy odwiedzili Jaskinię Łokietka i Jaskinię Ciemną, poznali historię, kulturę i tradycje regionu, o których bardzo interesująco i szczegółowo, okraszając anegdotami, opowiadał przewodnik wycieczki. Młodzież i dzieci podczas zwiedzania Groty Łokietka otrzymali pamiątkowe medale i książeczki oraz złożyli ślubowanie-Przyjaciela Ojcowskiego Parku Narodowego. W drodze powrotnej z zainteresowaniem podziwiali: Kapliczkę na wodzie, Maczugę Herkulesa, Zamek w Pieskowej Skale, Ogrodzieniec oraz Sanktuarium Rodzin w Leśniowie.

Głównym celem wyjazdu był trening wydolności rodzinnej, przeprowadzony przez profesjonalnego trenera. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, podczas których zapoznali się z różnymi formami aktywnego wypoczynku i sposobami twórczego spędzania wolnego czasu z rodziną i w najbliższym otoczeniu, otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział.

Wyjazd ten na długo pozostanie w pamięci nie tylko ze względu na piękno krajobrazu, ale przede wszystkim na zdobytą wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym.

Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH