- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Drużyna Powiatu"

Planuje się, że do końca października 2016 r. 292 uczestników projektu "Drużyna Powiatu" ukończy zajęcia w ramach "Treningu umiejętności społecznych". Warsztaty odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz w 10 gminach, które jako partnerzy realizują projekt tj. Blachowni, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, Olsztynie i Przyrowie.

Warsztaty odbywają się w 23 grupach szkoleniowych, składających się z 10-16 osób, i obejmują zakres rozwoju osobistego i kompetencji społecznych z podziałem na część teoretyczną (wykład) oraz część praktyczną (warsztat). Każda grupa będzie uczestniczyć w zajęciach trwających 40 godz. dydaktycznych.

Na zajęciach uczestnicy uczą się m.in. technik skutecznej komunikacji, zasad budowania poczucia własnej wartości i motywacji. Nabędą również umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, rozwiązywania konfliktów, samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań.

Celem głównym projektu "Drużyna Powiatu" jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej klientów instytucji realizujących projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH