- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Konferencja - w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 11.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Projekt, który obejmie wsparciem grupę 292 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany jest wspólnie przez Powiat Częstochowski oraz Gminy Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn i Przyrów. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi
3 993 747,95 zł. W ramach Projektu przewidziane jest zorganizowanie i sfinansowanie m.in.:

- doradztwa zawodowego / poradnictwa psychologicznego,

- warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych,

- kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Program konferencji:

11.00-11.10                        Rejestracja uczestników

11.10-11.25                        Otwarcie konferencji i przywitanie gości

Henryk Kasiura - Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego

Katarzyna Buchajczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

 

11.25-11.45                        Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oferta wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego

                                               Joanna Król, Anna Kopka

                                               Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

11.45-12.10                        Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” wspólnym działaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu częstochowskiego

Łukasz Myga - koordynator projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

 

12.10-12.30                        Programy Aktywności Lokalnej skuteczną metodą pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym
Iwona Kremblewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

 

12.30-12.40                        Wolne wnioski i dyskusja

12.40-12.50                        Występ artystyczny uczestniczki Projektu

                                               Pani Anny Karyś

 

12.50-13.00                        Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Podczas konferencji przewidziany jest poczęstunek.

 POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH