- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego

Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" było głównym tematem spotkania Animatorów Partnerstwa, które odbyło się 2 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

Uczestnicy spotkania przedstawili między innymi informacje na temat postępów procesu rekrutacji w poszczególnych gminach oraz omówili bieżące problemy związane z rekrutacją uczestników.

W trakcie spotkania uzgodniono także szczegółowy harmonogram planowanych działań w ramach Zadania Aktywna Integracja.

W dniu 9 lutego 2016 r. odbyło się również spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu", w trakcie którego Pan Łukasz Myga Koordynator Projektu zreferował bieżący stan realizacji Projektu. Przedstawiciele jednostek realizujących Projekt przedstawili informacje na temat oszczędności poczynionych w Projekcie w poszczególnych gminach oraz dotychczas zaangażowanych środkach własnych na realizację Projektu.

Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH