- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta studyjna w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Praktyczne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz tworzenia programów aktywności lokalnej były tematem przewodnim wizyty studyjnej przedstawicieli gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Przyrów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w Świetlicy Środowiskowej "Klub Aleja 13", prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z aspektami działań skierowanych do społeczności lokalnej, wziąć udział w dyskusji oraz przekonać się o skuteczności takiej formy pracy zwiedzając pomieszczenia świetlicy oraz podwórka przy ul. Limanowskiego 47/49, które są przykładem tego jak w praktyce wygląda skuteczne organizowanie społeczności lokalnej. Wizytę studyjną zorganizowano w celu zapoznania pracowników Partnerów Projektu "Drużyna Powiatu", realizowanego od dnia 1 stycznia 2016 r., ze sposobem przeprowadzania diagnozy środowiska oraz zaplanowania działań uwzględniających jej wyniki. W ramach Projektu gminy Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice oraz Przyrów od lipca 2016 r. będą realizowały Programy Aktywności Lokalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie poprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Pan Piotr Kidawa oraz Pani Marta Kwiatkowska.

Wizyta studyjna w zakresie organizowania społeczności lokalnej Wizyta studyjna w zakresie organizowania społeczności lokalnej Wizyta studyjna w zakresie organizowania społeczności lokalnej Wizyta studyjna w zakresie organizowania społeczności lokalnej

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH