- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

RPO WSL 2014-2020

EFS2
"II Gminny Marsz Nordic Walking"

Za nami II edycja Gminnego Marszu Nordic Walking, który odbył się w sobotę 21 października w ramach Programu Aktywności Lokalnej, we współpracy ze Szkołą Podstawową im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej oraz Szkołą Podstawową w Olbrachcicach. Patronat honorowy nad imprezą sportowo - rekreacyjną objęła Wójt Gminy Dąbrowa Zielona p. Maria Włodarczyk.

październik 2017 rok


"Piknik Rodzinny"

W dniu 03.09.2017 r. w Zawadzie został zorganizowany Piknik Rodzinny - "Pożegnanie z latem". Organizatorami imprezy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Klub Sportowy "Warta" Zawada, Rada Rodziców wraz z Zespołem Szkół w Zawadzie. Impreza stanowiła integralną część Programu Aktywności Lokalnej Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wrzesień 2017 rok


"Piknik Rodzinny"

Piknik Rodzinny w Dąbrowie Zielonej okazał się wspaniałą okazją do spędzenia sobotniego popołudnia w gronie rodziny i znajomych. Aby zapewnić wspaniałą rozrywkę organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

sierpień 2017 rok


"Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem"

"Matuszka Rosija - pierwszy żywioł" to jedna z trzech części cyklu napisanego przez podróżnika Romana Pankiewicza, który gościł 30 maja w Gminie Dąbrowa Zielona, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Programu Aktywnośći Lokalnej.

czerwiec 2017 rok


"Spotkanie Animatorów Partnerstwa w ramach projektu "Drużyna Powiatu""

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie Animatorów Partnerstwa w związku z realizacją Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

maj 2017 rok


"Kursy dla uczestników projektu "Drużyna Powiatu""

W ramach realizowanego przez PCPR w Częstochowie i 10 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" rozpoczęto realizację kursów zawodowych oraz szkoleń dla uczestników projektu.

marzec 2017 rok


""Być Kobietą…""

Dzień Kobiet obchodzony jest na wiele sposobów. Mieszkanki Gminy Dąbrowa Zielona również świętowały…

marzec 2017 rok


"Trening wydolności rodzinnej dla uczestników projektu "Drużyna Powiatu""

W dniu 14 października 2016 roku odbyła się wycieczka do Krakowa i Wadowic dla uczestników Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" wraz z ich najbliższym otoczeniem.

październik 2016 rok


"I Gminny Marsz Nordic Walking - Dąbrowa Zielona"

W sobotę 8 października 2016 r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej, we współpracy z Zespołem Szkół w Dąbrowie Zielonej oraz Szkołą Podstawową w Olbrachcicach odbył się I Gminny Marsz Nordic Walking.

październik 2016 rok


"Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej"

10 września 2016r. w ramach realizowanego projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu" odbył się wyjazdowy trening wydolności rodzinnej. W wyjeździe wzięło udział 50 osób w różnym wieku, w tym rodziny z dziećmi.

wrzesień 2016 rok


"Trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Drużyna Powiatu""

Planuje się, że do końca października 2016 r. 292 uczestników projektu "Drużyna Powiatu" ukończy zajęcia w ramach "Treningu umiejętności społecznych". Warsztaty odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz w 10 gminach, które jako partnerzy realizują projekt tj. Blachowni, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, Olsztynie i Przyrowie.

wrzesień 2016 rok


"Konferencja - w ramach Projektu Partnerskiego Drużyna Powiatu"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu", która odbędzie się w dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

maj 2016 rok


"Doradztwo zawodowe w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu""

Z dniem 21 marca 2016 r. rozpoczęto kolejny etap rekrutacji uczestników i uczestniczek Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020 w formie konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem.

marzec 2016 rok


"Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego"

Omówienie I etapu rekrutacji do Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" było głównym tematem spotkania Animatorów Partnerstwa, które odbyło się 2 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

luty 2016 rok


"Wizyta studyjna w zakresie organizowania społeczności lokalnej"

Praktyczne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz tworzenia programów aktywności lokalnej były tematem przewodnim wizyty studyjnej przedstawicieli gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Przyrów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w Świetlicy Środowiskowej "Klub Aleja 13", prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

styczeń 2016 rok


"Rozpoczęcie działań w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym."

W dniu 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyły się dwa spotkania w związku z realizacją Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

styczeń 2016 rok


"Nabór uczestników do udziału w Projekcie Partnerskim "Drużyna Powiatu"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wraz z Partnerami – Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”

styczeń 2016 rok


AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH