- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiZwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZETARGI 2017


Usługa przeprowadzenia grupowych zajęć warsztatowych w oparciu o metodę Racjonalnej Terapii Zachowania dla uczestników projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych (kursy językowe) dla uczestników projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. (Ogłoszenie nr 504271 - N - 2017 z dnia 2017-05-09 r.)

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. (Ogłoszenie nr 38696 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.)

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. (Ogłoszenie nr 25391 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.)

Usługa przeprowadzenia kursu instruktora terapii uzależnień w ramach projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. (Ogłoszenie nr 8114 2017 z dnia 2017-01-13 r.)

Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZETARGI 2016


Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Zamówienie na realizację usługi przeprowadzenia „Indywidualnych konsultacji psychologicznych” w procesie realizacji ścieżki integracji społecznej uczestników Projektu Partnerskiego "„Drużyna Powiatu"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie na realizację usługi przeprowadzenia „Treningu umiejętności społecznych” w procesie realizacji ścieżki integracji społecznej uczestników Projektu „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przeprowadzenie bloku treningu umiejętności społecznych podczas spotkań grupowych z uczestnikami Projektu na terenie miasta Częstochowa oraz gmin Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, mających na celu rozwój umiejętności społecznych osób biorących udział w zajęciach.

Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZETARGI 2013


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 19.06.2013 r ogłosiło przetarg nieograniczony na organizację turnusu rehabilitacyjnego z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestniczek projektu systemowego pt. Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje i załączniki poniżej oraz na stronie BIP: BIP przetargi 2013

Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZETARGI 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 07.08.2012 r ogłosiło przetarg nieograniczony na organizacje turnusu rehabilitacyjnego z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników projektu systemowego pn. Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZETARGI 2009


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 10.07.2009 r ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację szkoleń dla swoich podopiecznych finansowanych w ramach projektu systemowego pt. Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje w załączeniu.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH