- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

„Propagowanie idei wolontariatu”

23 maja 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie miało miejsce spotkanie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, którego celem było przybliżenie idei wolontariatu oraz nawiązanie współpracy, mającej na celu niesienie wsparcia za pomocą wolontariatu wśród potrzebujących mieszkańców powiatu częstochowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, których w imieniu Zarządu Powiatu Częstochowskiego powitał Pan Henryk Kasiura. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Buchajczuk-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Bliższych informacji na temat wolontariatu, zasad współpracy oraz ofertę bezpłatnych szkoleń przedstawił Pan Paweł Bilski- Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, która spowodowała wdrożenie wielu ciekawych inicjatyw i projektów, które mają na celu m.in. promować twórczość osób niepełnosprawnych oraz organizować konkretne wsparcie dla osób wykluczonych społecznie. Spotkanie w gronie pracowników jednostek pomocy społecznej stało się również okazją do omówienia zagadnień dotyczących współpracy jednostek pomocy społecznej z Policją w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dyskusji na ten temat.

Propagowanie idei wolontariatuPropagowanie idei wolontariatu Propagowanie idei wolontariatuPropagowanie idei wolontariatu

czerwiec 2014 rok

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH